Aukcionai

Atgal

Keleivių aptarnavimas 1848

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ skelbia lengvųjų ir krovinių automobilių (turto) pardavimo tiesioginį viešą aukcioną

2019 10 29

Informacija apie parduodamus lengvuosius ir krovininius automobilius (turtą)
Parduodami lengvieji ir kroviniai automobiliainuosavybės teise priklausantys UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Detalesnę informaciją rasite čia. Lengvųjų ir krovinių automobilių pirminė pardavimo kaina yra 950 Eur be PVM. Automobilių savininkas patvirtina, kad tretieji asmenys neturi jokių teisių į parduodamą turtą. Pirmenybė teikiama aukciono dalyviams perkantiems visus skelbime išvardintus automobilius. Neatsiradus aukciono dalyvių norinčių nupirki visų skelbime išvardintų automobilių jie bus parduodami po vieną.
 
Informacija norintiems dalyvauti aukcione
Aukcione gali dalyvauti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys. Nustatyta tvarka aukcione užsiregistravę fiziniai asmenys aukciono metu su savimi turi turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą, juridinių asmenų atstovai – tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovavimą pagrindžiančius dokumentus, dalyvio mokesčio ir užstato sumokėjimą liudijančius dokumentus.
 
Aukciono dalyvio mokestis – 30 Eur. Dalyvio mokestį privalo sumokėti visi ketinantys dalyvauti aukcione ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki aukciono pradžios (aukciono diena neskaičiuojama). Dalyvio mokestis sumokamas pavedimu į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 nurodant mokėjimo paskirtį „Aukciono dalyvio mokestis“. Dalyvio mokestis, laimėjus aukcioną, neįskaičiuojamas į parduoto turto kainą. Dalyvio mokestis negrąžinamas neatvykusiems, neužsiregistravusiems, dalyvavusiems, nelaimėjusiems ir laimėjusiems aukciono dalyviams. Dalyvio mokestis grąžinamas, kai dalyvio mokestį yra sumokęs tik vienas dalyvis ir dėl to aukcionas neįvyko.
 
Aukciono dalyvio užstatas – 47 Eur. Aukciono dalyvio užstatas sudaro –5 proc.nuopradinės lengvųjų ir krovinių automobilių pardavimo kainos, kurį privalo sumokėti visi ketinantys dalyvauti aukcione, ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki aukciono pradžios (aukciono diena neskaičiuojama). Dalyvio užstatas sumokamas pavedimu į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 nurodant mokėjimo paskirtį „Aukciono dalyvio užstatas“. Dalyvio užstatas, laimėjus aukcioną, įskaičiuojamas į parduoto turto kainą.
Aukciono dalyvio užstatas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas nepasirašo sutarties ir (ar) neatsiskaito nustatyta tvarka už aukcione nupirktą turtą. Visais kitais atvejais dalyvio užstatas per 3 darbo dienas grąžinamas.
 
Aukcionas vyks 2019 m. lapkričio 14 d. 13 val. Žolyno g. 15, Vilnius, 200 kab. Aukciono dalyviai registruojami 2019 m. lapkričio 14 d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab.
Antras aukcionas (neįvykus pirmajam, organizuotam 2019 m. lapkričio 14 d. 13 val.) vyks 2019 m. lapkričio 21 d. 13 val. tuo pačiu adresu. Aukciono dalyviai registruojami 2019 m. lapkričio 21 d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab.
 
Aukciono eiga
Atvykusiems ir užsiregistravusiems į tiesioginį aukcioną išduodamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašytas tiesioginio aukciono dalyvio numeris.
Asmenys nesumokėję dalyvio mokesčio ir (ar) aukciono dalyvio užstato arba sumokėję dalyvio mokestį ar aukciono dalyvio užstatą vėliau nei nustatyta arba pavėlavę atvykti neregistruojami ir į aukcioną neįleidžiami.
Parduodamo turto minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. (Galima mažiausia pardavimo kaina – pradinė pardavimo kaina + 1 procentas nuo pradinės pardavimo kainos).
Didžiausią kainą pasiūlęs ir aukcioną laimėjęs asmuo per 3 darbo dienas pasirašo sutartį ir atsiskaito už aukcione įsigytą turtą pervedant pinigus į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.
Nepasirašęs sutarties ir (ar) laiku neatsiskaitęs laimėtojas laikomas nesąžiningu, ir praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalės atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas (daiktas) bus parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Jei laimėtojas nepasirašo sutarties ar laiku nesumoka už aukcione laimėtą turtą, turtas bus parduodamas kitame aukcione.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ aukciono vedėjas pasilieka teisę sustabdyti aukcioną ir neparduoti turto aukciono dalyviams jei kyla abejonių dėl aukciono dalyvių sąžiningumo.
Aukciono dalyviai negali triukšmauti, trukdyti vykdyti aukcioną. Asmenys, trukdantys vykdyti aukcioną, aukciono vedėjo sprendimu gali būti pašalinti iš aukciono ir turi nedelsdami palikti aukciono patalpas. Pašalintiems iš aukciono asmenims palikus patalpas, aukcionas tęsiamas toliau. Pašalinti iš aukciono asmenys praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose.
Visos išlaidos dėl lengvųjų ir (ar) krovinių automobilių perregistravimo apmokamos aukciono laimėtojo sąskaita.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę ar techninę būklę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.
Aukciono laimėtojas, pasirašęs sutartį ir apmokėjęs už aukcione įgytą turtą, iš Aukciono rengėjo teritorijos esančios Verkių g. 52, Vilnius, pasiima savo lėšomis ir savo rizika per 5 kalendorines dienas.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti Verkių g. 52, Vilnius 2019 m. lapkričio 4-6 d. ar lapkričio 11-12 d. nuo 12.00-15.00 val., iš anksto susitarus su aukciono rengėju UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Bendrųjų reikalų departamento inžinieriumi - technologu Romanu Vilčinsku, tel. +370 5 2394 636, mob. tel. +370 610 05804.